Likovni natječaj Sigurnost u prometu

Mali su filatelisti 2.a, b produženog boravka učiteljice Nevenke Dimač sudjelovali na likovnom natječaju „Sigurnost u prometu“ Hrvatske pošte.
filatelija 001 filatelija 002 filatelija 003 filatelija 004
filatelija 005 filatelija 006 filatelija 007 filatelija 008
filatelija 009 filatelija 010 filatelija 011 filatelija 012
filatelija 013 filatelija 014 filatelija 015 filatelija 016
filatelija 017 filatelija 018 filatelija 019 filatelija 020
filatelija 021