ZAGREB  
line decor
  DOGADJANJA  ::  
line decor
   
 
Kišobran – Prevencija nasilja među djecom
U našoj školi se dana 18.2.2016. u 1.c, 2.b i 3.a proveo projekt o nenasilju među djecom koji je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih.

Namijenjen je edukaciji i savjetovanju djece 1, 2. i 3. razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije nasilja među djecom kroz njima bliske aktivnosti na području grada Zagreba, Rovišća, Cetingrada i Čazme.

Radionice za djecu 1.,2 . i 3. razreda namijenjene su učenju nenasilnih oblika komunikacije i ponašanja, pridonošenja samopouzdanja kroz dramske vježbe i igrokaze.
Cilj je preventivno djelovati na smanjenje nasilja kod djece što ranije dobi, stoga je stavljen fokus na djecu 1., 2. i 3. razreda.

Kroz radionice za osnovnoškolsku djecu 1., 2. i 3. razreda učenici se podučavaju o premeđuvršnjačkom nasilju i nenasilnoj komunikaciji: Što kad netko čini nešto što me smeta. Cilj radionica je podučiti djecu o vlastitoj moći i reakciji na nasilje, asertivnoj komunikaciji i ja-ti prenošenju poruka i zauzimanju stava za očuvanje vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih.

Učenici su bili jako zainteresirani te u svakom dijelu radionice željno i s puno volje sudjelovali.
Od tog dana se u učionicama često može čuti rečenica: "Molim te prestani, to me smeta…"

Mi smo sretni što smo naučili da se uvijek umjesto nepotrebnog konflikta i nesuglasice koja razdvaja, može izabrati lijepa i ljubazna molba koja prijatelje i prijateljice spaja!