ZAGREB  
line decor
  DOGADJANJA  ::  
line decor
   
 
U POSJETU SAMOSTANU SV. ANTUNA PADOVANSKOG
(klikni na fotografiju za web-album)
Učenici 6.a s vjeroučiteljicom, išli su u utorak, 6.12.2016. u posjet samostanu i crkvi sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Po dolasku dočekao nas je župnik koji nam je ispričao povijest crkve, redovničke zajednice Franjevaca konvenutalaca, tzv. "crnih fratrara", način života u redovničkoj zajednici. Razgledavali smo crkvu, obilazili samostan, pučku kuhinju koju vode franjevci. Župnik nam je svirao i orgulje i poveo nas i na toranj gdje smo mogli vidjeti i čuti zvona koja su zvonila. Razlog zašto smo išli je bio kako bismo bolje razumjeli i vidjeli kako život redovnika je ispunjen radom i brigom za bližnje. Nekoliko dojmova/rečenica naših učenika nakon posjeta:
- Išli smo u samostan zato da shvatimo da su župnici, svećenici itd... ljudi
- Crkva je dom vjernika
- Svidjelo mi se kada je župnik svirao na orguljama i kada smo pjevali
- Bilo je lijepo kada su nam dali sokove
- Bilo je baš lijepo
- Najviše mi se svidio toranj zato što su zvona ogromna, a i pogled sa tornja je prekrasan.
- U crkvi sv. Antuna bili smo zato da vidimo život franjevaca
.