Obilježili smo završetak kalendarske godine

20.12.2018. u školi smo posebno svečano obilježili završetak kalendarske godine i početak blagdanskog razdoblja.
pic01 pic02 pic03 pic04
pic05 pic06 pic07 pic08
pic09 pic10 pic11 pic12
pic13 pic14 pic15 pic16
pic17 pic18 pic19 pic20
pic21 pic22 pic23 pic24
pic25 pic26 pic27 pic28
pic29 pic30 pic31 pic32
pic33 pic34 pic35 pic36
pic37