ZAGREB  
line decor
  INDEX  ::  
line decor
   
 
Iz pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi

Novi pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi uveo je neke novine u provjeravanju znanja učenika.
Usmeni ispit ne smije trajati duže od deset minuta po učeniku, a učenik može odgovarati najviše dva puta u jednom danu. Ukoliko piše pisanu provjeru, učenik može odgovarati usmeno samo jedanput (članak 7.).
Pisane provjere znanja podijeljene su na one kratke do 15 minuta (tzv. blic testove) te na uobičajene koje mogu trajati duže. U jednom danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednom tjednu najviše četiri pisane provjere. To znači jednu pisanu provjeru više nego dosada (članak 8.).
Održavanje pisanih provjera znanja je javno, te učenici i roditelji mogu dobiti uvid u vrijeme pisanih provjera u okvirnom vremeniku pisanih provjera. Vremenik se planira po obrazovnom razdoblju ( čl.10 ), a objavljen je na oglasnoj ploči i webu Oš Voltino.
Prema novom Pravilniku, roditelji su dužni redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore.

Pedagoginja škole: Iva Grčić, prof.

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja za predmetnu nastavu (2. polugodište šk.g. 2018/2019)