Produženi boravak

Što je produženi boravak? Produženi boravak je neobvezni, kvalitetno osmišljen odgojno-obrazovni rad s učenicima u školi nakon redovne nastave.

U ugodnom i poticajnom školskom ozračju, igri i suradnji učenici će:

 • kreativno koristiti slobodno vrijeme
 • planirati dnevne aktivnosti
 • učiti kako redovito, odgovorno i samostalno učiti
 • razvijati individualne sposobnosti i interese
 • učiti vještine komunikacije, suradnje i pomaganja
 • razvijati pozitivnu sliku o sebi i drugima
 • kritički promišljati
 • učiti za život.

Uobičajeno je vrijeme za provođenje aktivnosti u produženom boravku od 12 do 17 sati. U vrijeme boravka u školi učenicima je uz svladavanje nastavnog programa, organizirano vrijeme za odmor, obroke, boravak i kretanje na zraku, igru, kreativne radionice, projekte, izvannastavne aktivnosti, učenje i pisanje zadaće te vježbanje i ponavljanje sadržaja iz redovite nastave (Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo). Učenici školske obveze ispunjavaju u školi, a svoje torbe i radne materijale odnose petkom ili po potrebi, u dogovoru s roditeljima.

Za rad u produženom boravku potrebno je:

 • osigurati poticajan prostor za što ugodniji boravak svakog učenika
 • osmisliti zanimljivo i kreativno poslijepodne, kroz igru i stvaranje.

Naše učionice učinili smo veselije i obogatili ih kutićima – prostorima za različite aktivnosti. Dobrima su se pokazali kutić za odmor, za razgovor, igru i druženje, za čitanje, pričanje priča i stvaranje igrokaza, za likovne majstorije, za glazbeni izričaj, za igru slovima, za računanje, za ekologiju, za istraživanje, za održavanje higijene i kutić zdrave prehrane. Kutići omogućuju kvalitetnu izmjenu rada i odmora, rekreativne pauze, opuštanje; traganje za informacijama korištenjem drugih izvora znanja kao npr. rječnika, pravopisa, enciklopedija, računala; potiču razvijanje prijateljskih odnosa, toleranciju, provođenje skupnog rada, dogovaranje i pomaganje, razvijaju komunikacijske vještine, bogaćenje rječnika; razvijaju sposobnosti prema individualnim interesima svakog učenika te vode učenika prema samostalnom i odgovornom učenju.
Kako bi rad u produženom boravku bio zanimljiviji i djeci prihvatljiviji, osim posebno opremljenih učionica, koristimo i neke druge prostore: školsko dvorište, školsku dvoranu, školske vrtove, školski voćnjak, školsku knjižnicu, mjesnu knjižnicu, okolicu škole, parkove, muzeje, kazališta, kina i koncertne dvorane. Ostvarujući zadaće produženog boravka, zajedno s učenicima osmišljavamo i izrađujemo didaktička sredstava, pomagala i artefakte.
Učenici kroz igru, na zanimljiviji način, dolaze do odgovora i rješavanja problema pomoću konkretnih materijala u učionici (igre za učenje, slagalice, plakati, vježbenice, enciklopedije, rječnici, mentalne mape, računalne edukativne igre...) koji su dostupni svakom učeniku.


Suradnja učitelja

Rad u produženom boravku učitelji provode u timskom radu kroz permanentno zajedničko djelovanje tijekom čitave školske godine. Učitelji jutarnjeg dijela nastave i učitelji produženog boravka ravnopravni su kreatori i realizatori svake etape rada.

Od izuzetne je važnosti zajedničko planiranje i razmjena iskustava o:

 • vrednovanju učeničkog rada
 • razini usvojenosti nastavnih sadržaja
 • postignućima u radu
 • provođenju raznih projekata
 • prezentacijama rada i izložbama...

Organizacija i tijek rada

Nakon redovne i izborne nastave, vrijeme je za ručak i odmor. Mogu se provesti neke kraće zajedničke aktivnosti: izvješćivanje o proteklom vikendu ili praznicima, rješavanje problema razgovorom, proslave rođendana, čitanje, društvene igre… Zatim zajedno s učenicima planiramo poslijepodnevni rad: ponavljamo što se radilo na nastavi, učenici izdvoje sadržaj zadaće, određuju koje sadržaje još trebaju uvježbati, određujemo redoslijed aktivnosti te pripremamo radni materijal za učenje i poučavanje, ponavljanje, vježbanje i pisanje zadaće

Slijede organizirane aktivnosti. Važno je svakodnevno zadovoljiti potrebu učenika za kretanjem i boravkom na zraku provođenjem različitih igara po slobodnom izboru učenika te razvijati interese i sposobnosti učenika organiziranjem kreativnih radionica, provođenjem raznih projekata i izvannastavnih aktivnosti. Učenje i rad na zadaći započinje motivacijskom pripremom za učenje (neki dogovoreni svakodnevni ritual, npr. pjesma, pokreti i sl.).

Primarna je zadaća našeg dnevnog rada poučavanje i učenje. Tijekom rada na zadaći učitelji rade s manjim grupama ili pojedinim učenicima; pomažu onima kojima je pomoć neophodna, koji ne razumiju novo gradivo ili zadatak; usmjeravaju učenike na dodatne zadatke i rješavanje problema.

Osim individualnog rada, važnu ulogu ima i suradnički rad. Učenici međusobno jedni drugima pomažu, međusobno objašnjavaju zadatke na njima razumljiviji i pristupačniji način, uče pomagati i prihvaćati pomoć. Tijekom učenja učitelj usmjerava učenike na vrednovanje, na provjeravanje rješenja i ispravljanje pogrešaka, praćenje razine usvojenosti odgojno – obrazovnih ishoda i planiranje daljnjih koraka za ostvarivanje ciljeva učenja.

Cilj ovakvog rada je pripremiti dijete za samostalno pisanje zadaće i učenje kod kuće.

Učenje se odvija kroz dva školska sata između kojih je planirano vrijeme za užinu. Po završetku učenja (15:45) slijedi slobodno vrijeme za učenike do odlaska kući.

Raznolikost i bogatstvo sadržaja slobodnog, organiziranog vremena i učenja, kreativan i stvaralački pristup u planiranju i ostvarivanju aktivnosti uključuje učenike u svakodnevni život škole i zajednice te doprinosi cjelovitoj izgradnji učenika.

Učenici vrednuju rad, pohvaljuju najuspješniju dnevnu aktivnost i postignuća razrednih prijatelja. Svakom učeniku treba pokazati da može biti uspješan, zato dan završavamo pohvalama i zajednički osmišljenim pozdravom.


Izvor

Čorko, A.; Kutlača, R. 2019. Pogled bez okvira u produženi boravak 1: priručnik za rad u produženom boravku. Profil Klett. Zagreb

Stručni aktiv PB-a OŠ Voltino