Page 2 - Kurikulum OŠ Voltino 2017./2018.
P. 2

Na temelju članka 28. st. 8. i čl. 118. st. 2 pod st. 5 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i čl. 26 st. 2 točka 3 alineja


         4. Statuta škole Školski odbor Osnovne škole Voltino, u Zagrebu, Vinkovačka 1, donio je na sjednici, održanoj dana 28. rujna 2017. godine:
               KURIKULUM OŠ VOLTINO ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.


                     odbora:


                     školskog Crneković


                     Predsjednica Snježana                        2                           001-03/17-01/01 251-197-17-2

                     škole: prof.

                     Ravnateljica Horvat, Urbroj:  Zagreb, 28.9.2017.
                       Jasna   Klasa:
   1   2   3   4   5   6   7