Page 3 - Kurikulum OŠ Voltino 2017./2018.
P. 3

EVALUACIJA (na temelju sljedećih objektivnih rezultata) Individualno praćenje napredovanja, ispravljanje slabih ocjena, opisno praćenje na listićima za evidenciju.  - Čitanje pred publikom (knjižnica, školski susreti,  događanja i priredbe) - Čitanje u obitelji – određivanje Sata za obiteljsko čitanje  (jednom u tjednu) - Uspješnost u čitanju, pisanju , govorenju i slušanju  - natjecanje u brzini i točnosti čitanja  - prezentiranje č


       KURIKUL OŠ VOLTINO 2017./18.  JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  CILJ AKTIVNOSTI Pomoć učenicima koji sporije i s poteškoćama usvajaju nastavne sadržaje na redovnoj nastavi, kako bi ovladali temeljnim znanjima iz HJ prema programu za 7. ,  odnosno 8. razred.  čitanja. Poticanje učenika na samostalan Popularizacija odabir literature (književne i neknjiževne tekstove) Čitati na glas uz primjenjivanje govornih vrednota. Pomoć pri usavršavanju čitanja
             TROŠKOVNIK  30,00 kn za  troškove  umnožavanja listića  sa zadacima  - Umnažanje listića Umnažanje listića 30,00 kn za  troškove  Umnožavanja  listića  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića


             NOSITELJ/I   učenici  7. a,b  8. a,b,c   učiteljica  Ivanka Perdija  Brankica Bečirević i  učenici 2 b,  djelatnice knjižnice  Voltino (dječji odjel)  Brankica Bečirević i  učenici 2. b  Brankica Bečirević i  učenici 2. b  učenici  7. i 8. razreda   učiteljica Ivanka  Perdija  Učenici 8.a, 8.b i  8.c razreda,  učiteljica Maja  Burazin


            VRIJEME  (DAN/SAT)  svaki drugi tjedan  po jedan sat  Tijekom školske  godine na  satovima HJ,  DOD, SR  Četvrtak  (N turnus)  11,35 – 12,20  Srijeda  N turnus. 9,45 –  10,30  P turnus:  11,35 – 12,20  svaki drugi tjedan  po jedan sat  Jednom tjedno.  Srijedom 7.sat ili  petkom 2.sat.             NAZIV AKTIVNOSTI  HRVATSKI JEZIK  Dopunska nastava  Čitamo 100 na sat -  Dopunska nastava  Dodatna nastava  HJ – Jezične igre  Dodatna nastava  ENGLESKI JEZIK  Dopunska nastava                       projekt  HJ
   1   2   3   4   5   6   7   8