Page 3 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 3

SADRŽAJ

      UVOD ......................................................................................................................................................................................................4

      IZBORNA NASTAVA – PLAN .................................................................................................................................................................7

      PRODUŽENI BORAVAK .......................................................................................................................................................................15
      DODATNA NASTAVA ...........................................................................................................................................................................22

      DOPUNSKA NASTAVA .........................................................................................................................................................................30

      IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI - PREGLED ......................................................................................................................................40

      IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PREGLED ........................................................................................................................................60
      IZLETI ....................................................................................................................................................................................................70

      PROJEKTI .............................................................................................................................................................................................72

      ETWINNING PROJEKTI .....................................................................................................................................................................103

      ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI ................................................................................................................................................109
      SURADNJA S RODITELJIMA, LOKALNOM ZAJEDNICOM I OSTALIM VANJSKIM SURADNICIMA ...............................................111
                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8