Page 4 - Kurikulum OŠ Voltino 2017./2018.
P. 4

EVALUACIJA (na temelju sljedećih objektivnih rezultata) Likovno, glazbeno, usmeno i pismeno izražavanje u svijetu Prezentacija projekta na web-stranici škole,na web-stranici i fb-grupi projekta te Twinspace platformi eTwinninga. Organizacija wideo – konferencija. Izvjestiti o radu u Razrednom projektnom dnevniku UHRN  Obilježiti Mjesaec hrvatskog jezika.  Organizacija wideo – konferencija. Izvjestiti o radu u Razrednom projektnom dnevniku UHR              bajki.   Zvono.  Izvješće na web-stranici škole.  Zvono.  - samovrednovanje        JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  CILJ AKTIVNOSTI Razvoj čitalačke pismenosti kod djece te upoznavanje s jezičnom baštinom hrvatskog naroda kroz: 1. ovladavanje jezičnim sredstvima potrebnim za  uspješnu komunikaciju,  2. osvješćivanje potrebe za jezičnim znanjem,  suzbijanje straha od jezika,  3. osvješćivanje razlika između standardnoga jezika i  zavičajnih idioma, 4. postupno usvajanje hrvatskog jezičnoga standarda Ciljevi projekta Igrajmo se j


           TROŠKOVNIK  Troškovi za radni  materijal  Bez troškova   Prema potrebi za  radni materijal.


           NOSITELJ/I   Nevenka Dimač,  Učiteljica RN,  mentorica,  Učenici 3.ab/PB,  UHRN  Nevenka Dimač,  Jasminka Čupić,  Sanja  Žagmeštar,  Ivona Pierobon  Šikman,  Daria Krapanić,  Maja Poljski,  Učiteljice RN,  Učenici 1.a/PB,  1.b/PB, 2.ab/PB,  3.a,3.b,  3.ab/PB,  UHRN ZVONO   Učenici 1.c  Učiteljica  D.Peternac


          VRIJEME  (DAN/SAT)  Tijekom školske  godine  Veljača 2017.   Tijekom šk. godine  2017./18.  Jedan sat tjedno  svaki drugi tjedan           NAZIV AKTIVNOSTI  PROJEKT UHRN  ZVONO I  ETWINNING  PROJEKT  HRVATSKA  BAJKOVNICA  PROJEKT UHRN  IGRAJMO SE  JEZIKOM  DOPUNSKA  NASTAVA –  HRVATSKI JEZIK


                         ZVONO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9