Page 5 - Kurikulum OŠ Voltino 2017./2018.
P. 5

EVALUACIJA (na temelju sljedećih objektivnih rezultata)  - usmena i pismena provjera znanja  - samovrednovanje  - usmena i pismena provjera znanja  - samovrednovanje  Opisno praćenje učenika. Evaluacija rezultata sa školskog i(li) županijske razine  natjecanja.  Opisno praćenje učenika i bilježenje njihovog napretka. Omogućiti učenicima ispravljanje lošijih ocjena.   Opisno praćenje učenika i bilježenje njihovog napretka. Omogućiti učenici
        JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  CILJ AKTIVNOSTI  - usvojiti temeljna znanja iz hrvatskog jezika  u čitanju i pisanju -steći temelje i vještine za cjeloživotno učenje - primijeniti znanje u praktičnom životu  - usvojiti temeljna znanja iz hrvatskog jezika  u čitanju i pisanju -steći temelje i vještine za cjeloživotno učenje - primijeniti znanje u praktičnom životu  Proširivati znanje iz jezika, prema sposobnostima i  željama učenika. Koristiti


           TROŠKOVNIK  Prema potrebi za  radni materijal.  Prema potrebi za  radni materijal.  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića


           NOSITELJ/I   M.Milković  Učenici 1.a    I.Matešić  Učenici 1.b  Učenici 8.a, 8.b i  8.c razreda,  učiteljica Maja  Učenici 5a te po  potrebi 5. B i 5.c  prof. Jelena  Perković  Učenici 8.a te  po potrebi 8.b i c  Prof. Jelena  Perković  Učenici 4. B i c,  5.b, 7. B te 8. B i


                                        Burazin           c
             Tijekom šk. godine  2017./18.  Jedan sat tjedno  svaki drugi tjedan   Tijekom šk. godine  2017./18.  Jedan sat tjedno  svaki drugi tjedan   Jednom tjedno.  Utorkom 7.sat ili  srijedom 2.sat.   Jednom tjedno u  parnom turnusu  petkom 1. sat  Jednom tjedno u  neparnom turnusu  srijedom 10. sat  2 puta tjedno  prema rasporedu
          VRIJEME  (DAN/SAT)           NAZIV AKTIVNOSTI  DOPUNSKA  NASTAVA –  HRVATSKI JEZIK  DOPUNSKA  NASTAVA –  HRVATSKI JEZIK  ENGLESKI JEZIK  Dodatna nastava  Njemački Jezik  Dopunska nastava  Njemački Jezik  Dopunska nastava  Njemački Jezik  Izborna natava
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10