Page 6 - Kurikulum OŠ Voltino 2017./2018.
P. 6

EVALUACIJA (na temelju sljedećih objektivnih rezultata)  Opisno i brojčano praćenje učenika. Usmeno i pisano  provjeravanje znanja  Opisno praćenje učenika i bilježenje njihovog napretka. Omogućiti učenicima ispravljanje lošijih ocjena.   Opisno i brojčano praćenje učenika. Usmeno i pisano  provjeravanje znanja  uspješnost pripreme i provođenja debate  - čitanje na glas - razumijevanje pročitanog teksta  - čitanje u školskoj knjižnici  -
        JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  CILJ AKTIVNOSTI stranom jeziku i razvijati zanimanje za njemački jezik. Stvarati pozitivno ozračje za učenje stranih jezika. Omogućiti stvaranje poveznica s nastavom engleskog  jezika. Omogućiti učenicima učenje 2. stranog jezika. Poticati učenike na praćenje nastave, izvorne literature na stranom jeziku i razvijati zanimanje za njemački jezik. Stvarati pozitivno ozračje za učenje stranih jezika. Omogućiti stvaranj


           TROŠKOVNIK  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića  Troškovi  umnožavanja  nastavnih listića  prema potrebama  za izradu radnog  materijala   - prema potrebama  za pisani materijal


           NOSITELJ/I   Učenici 5.c, 6. b,  6. C  Prof. Gordana  Barišić Lazar  Učenici 6. a i 7.  a  Prof. Gordana  Barišić Lazar  Učenici 5. a, 6. a  i 7. a  Prof. Gordana  Barišić Lazar  učenici 3.A.  razreda  - učiteljice  Jasminka Čupić    - učenici 3. A.  razreda  - učenici nižih  razreda  - učiteljice  Jasminka Čupić  u suradnji s  knjižničarkom  Ksenijom  Stojanovski


          VRIJEME  (DAN/SAT)  2 puta tjedno  prema rasporedu  Jednom tjedno  2 puta tjedno  prema rasporedu  međupre-dmetno  na satovi  hrvatskog jezika,  prirode i društva i  sata razrednika  - svakodnevno  međupre-dmetno           NAZIV AKTIVNOSTI  Njemački jezik  Izborna nastava  Njemački Jezik  Dopunska nastava  Engleski jezik  Izborna nastava  DEBATIRAJ I  MIŠLJENJE  RAZVIJAJ  PROJEKT - MALI                                            ČITAČI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11