Page 8 - OS_Voltino_Kurikul_2018_2019_web
P. 8

Kroz usmeno izlaganje, razgovor, pismeno izražavanje, likovno, glazbeno i scensko
       način realizacije aktivnosti,  izražavanje, čitanje i rad na tekstu, meditacija, molitva, igra asocijacija, igra kviz
       programa i/ili projekta  znanja, izrada power point prezentacija, korištenje prigodnih power point prezentacija,
                    audio vizualna sredstva, animirani filmovi
       vremenik aktivnosti,   Tijekom školske godine prema raporedu-2 sata tjedno.
       programa i/ili projekta  Ukupno 70 sati godišnje
       način vrednovanja i način  Način vrednovanja vjeroučenika je propisan Pravilnikom resornog Ministarstva, a
       korištenja rezultata   realizira se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje,
       vrednovanja       zalaganje, stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja.

       detaljan troškovnik   Troškovi vezani za eventualnu nabavu potrošnog materijala
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta


       aktivnost, program i/ili
       projekt                   KATOLIČKI VJERONAUK 3 razred

                    Uvođenje učenika u život zajednice i župe, kao primatelje sakramenta pomirenja i
                    euharistije. Bog želi zajedništvo s ljudima i uvijek je u Isusu Kristu na poseban način
                    blizak. U Euharistiji daruje i poziva na osobni napor darivanja i izgradnje zajedništva.
       ciljevi aktivnosti, programa i/ili Kroz sakramente pomirenja i euharistije izgrađivti zajedništvo župne zajedice i jednih s
       projekta         drugima.


                    Namjena katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi sustavno je povezivanja Božje objave
                    i crkvene tradicije sa životnim iskustvom učenika s ciljem ostvarivanja sustavnoga i
       namjena aktivnosti,
       programa i/ili projekta  cjelovitoga, ekumenski i dijaloški otvorenoga upoznavanja katoličke vjere.


       nositelji aktivnosti,   Vjeroučitelj Stipo Šarić 3a, 3b, 3c
       programa i/ili projekta i
       njihova odgovornost
                    Kroz usmeno izlaganje, razgovor, pismeno izražavanje, likovno, glazbeno i scensko
       način realizacije aktivnosti,  izražavanje, čitanje i rad na tekstu, meditacija, molitva, igra asocijacija, igra kviz znanja,
       programa i/ili projekta  izrada power point prezentacija, korištenje prigodnih power point prezentacija, crtani
                    filmovi
       vremenik aktivnosti,   Tijekom školske godine prema raporedu-2 sata tjedno.
       programa i/ili projekta  Ukupno 70 sati godišnje
                    Način vrednovanja vjeroučenika je propisan Pravilnikom resornog Ministarstva, a realizira
       način vrednovanja i način  se pismenim i usmenim putem. Komponente ocjenjivanja su: znanje, zalaganje,
       korištenja rezultata   stvaralačko izražavanje i kultura međusobnog komuniciranja.
       vrednovanja
       detaljan troškovnik    Troškovi vezani za eventualnu nabavu potrošnog materijala
       aktivnosti, programa i/ili
       projekta

       aktivnost, program i/ili
       projekt                   KATOLIČKI VJERONAUK 4. razred
                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13