Page 9 - Kurikulum OŠ Voltino 2017./2018.
P. 9

EVALUACIJA (na temelju sljedećih objektivnih rezultata)  Izlaganje fotografija putem školskih panoa, na WEB stranici škole, izrada prezentacija i foto kolaža na kompjutoru, vlastiti foto zapisi, video zapisi, audio zapisi; razredni video zapisi i audio zapisi, izložba u auli škole uz Posjet izložbama i radionicama vezanim uz sadržaje projekta u mjestu stanovanja i izvan njega.

                                    Dan škole.

        JEZIČNO-KOMUNIKACIJSKO PODRUČJE  CILJ AKTIVNOSTI  Cilj je da učenik bude suvremen, kako da pravilno rabi medije u svoju korist, razumije medije, razvija svoje kritičko mišljenje, razvija ukus i obranu od manipulacije; razvija učeničku kritičnost i stvaralaštvo, stvara opću kulturu, širi vidike, toleranciju i obrazovanje. Stjecanje znanja i vještina u uporabi fotoaparata i video kamere, upoznati dijelove fotografskog aparata i video kamere, uporaba


           TROŠKOVNIK  Foto aparat,  kamera, program  na računalu za  izradu animiranog  filma, papir za  printanje, toneri,  LCD projektor,  laptop, prazni CD –  i i DVD - i, kaseta  za kameru.  Foto aparat,  kamera, mikrofon  za računalo,  program za  snimanje audio  zapisa na  računalu, program  za izradu  animiranog filma na  računalu, papir za  printanje, toner,  LCD projektor,  laptop, košuljice za  papire, instalacije  za izložbu


           NOSITELJ/I   Učenici 2.c  razreda.   Vanjski  suradnici:  Književnici,  ilustratori,  djelatnici  Nastavnog  zavoda za javno  zdravstvo Dr.  Andrija Štampar,  animatori,  djelatnici Muzeja  suvremene  umjetnosti  Odgovorni za  projekt:  Ksenija Gluhak,  učitelj savjetnik  Romana  Kutlača, učitelj  savjetnik  Učenici 2.c  razreda.  Suradnici:  Barbara Zore,  fotografkinja  Roditelji 2.c.


          VRIJEME  (DAN/SAT)            Tijekom školske  godine, kada smo  svi zajedno i PB i  učenici jutarnje  nastave.  Svaki pon; 5. sat.           NAZIV AKTIVNOSTI             RAZREDNI  PROJEKT:  IZ STAROG ŠTIHA  U NOVO RUHO
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14