raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

 1. na radnom mjestu

  1. Učitelja razredne nastave rad na određeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj (m/ž)
  2. Učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)- 1 izvršitelj, m/ž

  Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13).

  Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  •  presliku  domovnice,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)  i
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika)

  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja.

  KLASA:112-01/13-01/18
  URBROJ:251-197-13-1

  Zagreb,  15.10.2013. godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Silvija Marušić, prof.