raspisuje
NATJEČAJE
za zasnivanje radnog odnosa

na radnom mjestu

 1. na radnom mjestu

  1. Učitelja matematike-  rad na određeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj (m/ž)

  Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10;105/10-ispr.; 90/11; 16/12; 86/12;126/12-pročišćeni tekst; 94/13).

  Uz prijavu priložiti:

  • životopis,
  •  presliku  domovnice,
  • dokaz o   vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)  i
  • uvjerenje nadležnog suda  o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (preslika)

  Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostaviti na adresu škole u roku od osam dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči  Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

   

  KLASA:112-01/13-01/22
  URBROJ:251-197-13-1

Zagreb,  23.12.2013. godine

RAVNATELJICA ŠKOLE:
Silvija Marušić, prof

Prethodni natječaji
 
travanj 2013
rujan 2013
listopad 2013