ZAGREB  
line decor
  INDEX  ::  
line decor
   
 
FINANCIRANJE ŠKOLE
 • Ovdje možete pronaći:

 1. Financijski plan 2014. - 2016.

 2. Odluka o dopuni Plana nabave za 2014.

 3. Procedura stvaranja ugovornih obveza i plaćanja po računima

 4. Plan nabave za 2015.

 5. Plan nabave za 2016.

 6. Plan rashoda i izdataka 2016. do 2018.

 7. Završni račun za 2015.

 8. Financijski izvještaj za 2016. godinu

 9. Financijski plan OŠ Voltino za 2017.

 10. Plan nabave za 2017. godinu

 11. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 12. Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 13. Prijedlog financijskog plana OŠ Voltino za 2018. i projekcije plana za 2019-2020.

 14. Godišnji financijski izvještaj OŠ Voltino za 2017. godinu

 15. Financijski plan MZO za 2018. godinu

 16. Popis gospodarskih subjekata