ZAGREB  
line decor
  INDEX  ::  
line decor
   
 
FINANCIRANJE ŠKOLE
 • Ovdje možete pronaći:

 1. Financijski plan 2014. - 2016.

 2. Odluka o dopuni Plana nabave za 2014.

 3. Procedura stvaranja ugovornih obveza i plaćanja po računima

 4. Plan nabave za 2015.

 5. Plan nabave za 2016.

 6. Plan rashoda i izdataka 2016. do 2018.

 7. Završni račun za 2015.

 8. Financijski izvještaj za 2016. godinu

 9. Financijski plan OŠ Voltino za 2017.

 10. Plan nabave za 2017. godinu

 11. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 12. Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 13. Prijedlog financijskog plana OŠ Voltino za 2018. i projekcije plana za 2019-2020.

 14. Godišnji financijski izvještaj OŠ Voltino za 2017. godinu

 15. Financijski plan MZO za 2018. godinu

 16. Popis gospodarskih subjekata

 17. Financijski izvještaj od siječnja do lipnja 2018.

 18. Bilješke uz Financijski izvještaj od siječnja do lipnja 2018.

 19. Prijedlog financijskog plana za 2019., te Projekcije plana za 2020. i 2021. godinu