ZAGREB  
line decor
  INDEX  ::  
line decor
   
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Voltino uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje

Službenik za informiranje :
Lidija Senegačnik, tajnica škole
Sjedište:Vinkovačka 1, Zagreb
Tel:01/3666 526
E-mail:os_voltino@inet.hr

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
na adresu: Osnovna škola Voltino, Vinkovačka 1, 10000 Zagreb
na fax broj: 01/3647 094
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: os _voltino@inet.hr

Zahtjev se može podnijeti i
telefonom: 01/3666 526
osobno na zapisnik u Tajništvu škole, ponedjeljkom od 8,30-14,30

Ostvarivanje prava na pristup informacijama /dokumenti/

  1. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

  2. Kriterij za određivanje visina naknade za pristup informacijama

  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  4. Zakon o pravu na pristup informacijama

    Katalog informacija


Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (pdf datoteka)

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv datoteka)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdf datoteka)