ZAGREB  
line decor
  INDEX  ::  
line decor
   
 
ŠKOLOVANJE NA JEZIKU NACIONALNIH MANJINA

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog, stoga ističemo potrebu upoznavanja roditelja i učenika na jedinstvenom upitniku s ovom mogućnošću u svim osnovim školama na području Grada Zagreba, kako bi se utvrdio interes istih za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba ovim putem traži provođenje upoznavanja učenika i roditelja s mogućnošću pohađanje nastave na jeziku nacionalnih manjina po modelu C. Trenutno se u Zagrebu nastava provodi na 6 jezika sa mogućnosti poširenja na još 3 jezika.

Osnovni cilj je pokretanje i proširenje nastave po modelu C u svim razredima osnovnih škola te upoznavanje i učenika i roditelja kako postoji i takva vrsta nastave. Nastava po navedenom modelu nije isključivo namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina, mogu je pohađati i ostali učenici osnovnih škola.

Upoznavanje bi se provodilo u svim osnovnim školama na početku školske godine. Uz već pripremljeni Upitnik, škola provodi upoznavanje učenika, a roditelji daju suglasnost svojim potpisom odnosno potpisuju Upitnik. .

Upitnike tj. rezultate škola proslijeđuje uredu Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba mailom
(ured.knmgz@gmail.com), koji po primitku dostavlja dotičnim manjinskim institucijama (vijeća i predstavnici). Vijeće/predstavnik na temelju tih rezultata ima zadaću preuzeti svu daljnju organizaciju. Nastava bi se odvijala u školama u kojima se i do sada izvodi, a ukoliko bi se pokazala potreba za održavanjem iste i na drugim područjima Grada Zagreba, tada bi Vijeće ili Predstavnik uspostavili suradnju s novom školskom ustanovom te osigurali nove nastavnike. Obavijest roditelja i učenika o mjestu i vremenu održavanja nastave, nastavnom planu i programu obavljali bi Vijeća i Predstavnici dotične nacionalne manjine uz potporu učitelja/izvođača programa.

Škola je obvezna učenicima koji pohađaju nastavu po modelu C upusivati ocjenu u pedagošku dokumentaciju.

U privitku ovog dopisa dostavljamo upitnik za roditelje.

Srdačan pozdrav, Dušan Mišković
Predsjednik Koordinacije VPNMGZ


UPITNIK ZA OSNOVNE ŠKOLE (pdf)