Osiguranje osoba (učenika) od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za šk. 2018./2019.
 

Učenici Osnovne škole Voltino temeljem dobrovoljne uplate roditelja/staratelja, osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u šk. 2018./2019. godini kod osiguravajuće kuće CROATIA osiguranje d.d.
Osiguranje počinje 1.9.2018. i traje do 1.09.2019. godine.
Učenici su osigurani od 0-24 sata.

Priloženi dokumenti:

  1. Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za šk.god.2018./19. (preuzmite ovdje)

  2. Dodatak polici (preuzmite ovdje)

  3. Posebni uvjeti za osiguranje djece, učenika i studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)- (preuzmite ovdje)

 

UPUTA U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju nezgode roditelj/staratelj popunjava Obrazac „Prijava nesretnog slučaja učenika“ te isti popunjava i potvrđuje Škola.. Obrazac se može preuzeti ovdje ili u Tajništvu Škole.
Popunjeni Obrazac zajedno sa dokumentacijom (liječnička dokumentacija, žiro račun) dostavlja se:

  • osobno na Centralno procijenilište: Novi Zagreb, Ulica J. Drmića 3

ili

  • poštom na adresu: Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatan info telefon: 0800 1884 kod Croatia osiguranja d.d.