Izborna nastava i suglasnost roditelja

Izvadak iz obavijesti MZO

Prije svega, želimo vam skrenuti pozornost da sukladno članku 27, stavku 5. "Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11.. 16/12., 86/12., 94/11., 152/14., 7/17. i 08/18.) učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu.

Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja. Slijedom navedenoga, učenik koji je već odabrao jedan od izbornih programa i za koji je roditelj potpisao suglasnost ne treba svake godine potpisivati suglasnost, već samo u godini u kojoj se uključuje u pohađanje određenoga izbornog programa.

Jednom potpisana suglasnost vrijedi do kraja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ili do prestanka pohađanja nastave izbornog predmeta, sukladno članku 27. stavku 6. navedenoga zakona.