Osiguranje osoba (učenika) od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za šk. 2020./2021.

Učenici Osnovne škole Voltino temeljem dobrovoljne uplate roditelja/staratelja, osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u šk. 2020./2021. godini kod osiguravajuće kuće CROATIA osiguranje d.d.
Osiguranje počinje 1.9.2020. i traje do 1.09.2021. godine.
Učenici su osigurani od 0-24 sata.

Priloženi dokumenti:

  • Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za šk.god.2020./21. (ponuda) (preuzmite ovdje)
  • Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) (preuzmite ovdje)
  • Posebni uvjeti za osiguranje djece, učenika i studenata od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) (preuzmite ovdje)
  • Informacije o proizvodu osiguranja (preuzmite ovdje)
  • Informacije ugovaratelju osiguranja/osiguraniku prije sklapanja ugovora o osiguranju (preuzmite ovdje)

Uputa u slučaju nezgode

U slučaju nezgode roditelj/staratelj popunjava Obrazac "Prijava nesretnog slučaja učenika" te isti popunjava i potvrđuje Škola. Obrazac se može preuzeti ovdje ili u Tajništvu Škole. Popunjeni Obrazac zajedno sa dokumentacijom (liječnička dokumentacija, žiro račun) dostavlja se:
osobno na Centralno procijenilište: Novi Zagreb, Ulica J. Drmića 3
ili
poštom na adresu: Croatia osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22.
ili
putem web adrese: www.crosig.hr

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatan info telefon: 07200 1884 kod Croatia osiguranja d.d.