Školski odbor OŠ Voltino

Školom upravlja školski odbor. Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog člana bira i razrješuje Radničko vijeće, a ako Radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

  • Učiteljsko vijeće dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika
  • Vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
  • Osnivač tri člana samostalno

Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.


Članovi školskog odbora su:

  1. Snježana Crneković, (predstavnica učitelja i stručnih suradnika)
  2. Maja Sučević, (predstavnica učitelja i stručnih suradnika)
  3. Morana Strahija (predstavnica radnika)
  4. Matea Orešković (predstavnica roditelja).
  5. Mihaela Čuljak (predstavnik osnivača)
  6. Višnja Vranešić (predstavnik osnivača)