Raspored za turnus A/B - 5. i 7. razredi od 08:00, 6. i 8. razredi od 9,45 sati

5a

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po Nj
JP
E30
Mat
MJ
M28
Srz
JP
E30
Gk
IP
gla
IEj
GBL
E30
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Pov
MS
P29
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
Pri
IJU
Tk
Pri
IJU
Tk
Vjer
TD
H31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Mat
MJ
M28
Geo
GC
F
IEj
GBL
Tk
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
Nj
JP
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Mat
MJ
25
Pov
MS
P29
Tzk
LjH
Jd
Vjer
TD
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Hj
RP
H31
Nj
JP
25
Mat
MJ
M28
Geo
GC
P29
Tzk
LjH
Jd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5b

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po Mat
MJ
M28
Ej
MB
P29
Geo
GC
P29
Vjer
TD
Lk
INj
JP
H32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Pov
MS
25
Hj
RP
Lk
Tzk
LjH
Jd
Mat
MJ
Tk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Geo
GC
P29
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
Gk
IP
gla
Srz
GC
gla
Ej
MB
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Pov
MS
P29
Mat
MJ
M28
Ej
MB
E30
Tzk
LjH
Jd
INj
JP
H31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Mat
MJ
M28
Pri
IJU
K
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
Vjer
TD
H32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5c

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po Hj
IF
H32
Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Mat
MJ
M28
Tzk

Sd
Vjer
TD
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Vjer
TD
25
Pov
MS
P29
Ej
MS
E30
Hj
IF
H31
Hj
IF
H31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Ej
MS
E30
Mat
MJ
M28
Geo
GC
F
Tzk

Sd
Srz
MS
E30
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Ej
MS
25
Pov
MS
P29
Gk
IP
gla
Mat
MJ
25
INj
GBL
Lk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Pri
IJU
K
Mat
MJ
M28
Hj
IF
Lk
Hj
IF
Lk
Geo
GC
P29
INj
GBL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6a

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
 
 
 
IEj
GBL
25
Nj
GBL
25
Mat
MJ
25
Hj
BV
H31
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
Vjer
TP
Tk
Srz
TP
Tk
Tzk
LjH
Jd
Pri
NB
K
IEj
GBL
F
Geo
GC
P29
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
Mat
MJ
M28
Pov
MS
P29
Nj
GBL
25
Hj
BV
H31
Hj
BV
H31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
Vjer
TP
F
Hj
BV
H31
Hj
BV
H31
Mat
MJ
25
Tzk
LjH
Jd
Geo
GC
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
 
 
 
Gk
IP
gla
Pov
MS
F
Pri
NB
Tk
Mat
MJ
M28
Nj
GBL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6b

>
Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
 
 
 
Hj
BV
H31
Hj
BV
H31
Srz
BV
H31
Mat
GGD
M28
Pov
MS
P29
Vjer
TD
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
Mat
GGD
M28
Gk
IP
gla
Pri
NB
K
Ej
MS
Lk
Geo
GC
P29
Mat
GGD
M28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
INj
GBL
E30
Ej
MS
E30
Hj
BV
E30
Mat
GGD
M28
Tzk
LjH
Jd
Vjer
TD
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
 
 
 
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Geo
GC
E30
Hj
BV
H31
Hj
BV
H31
INj
GBL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe INF
SP
INF
SP
Pov
MS
F
Tzk
LjH
Jd
Ej
MS
E30
Pri
NB
Tk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6c

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
INj
GBL
25
Hj
IF
H32
Tzk
LjH
Jd
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Vjer
TD
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
 
 
 
Vjer
TD
M28
Geo
GC
P29
Mat
GGD
M28
Gk
IP
gla
Hj
IF
H31
Hj
IF
H31
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
Pov
MS
P29
Pri
NB
K
Tzk
LjH
Jd
Pov
MS
P29
Mat
GGD
M28
Ej
MS
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
 
 
 
Srz
NB
K
Ej
MS
Lk
Mat
GGD
M28
Geo
GC
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
Pe  
 
 
INj
GBL
H31
Ej
MS
E30
Pri
NB
Tk
Hj
IF
H31
Hj
IF
H31
Mat
GGD
M28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7a

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po IEj
GBL
25
K
NB
K
Tzk

Sd
Mat
VH
F
Bio
NB
K
Nj
GBL
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
Ut Vjer
TP
Tk
Fiz
MB
F
K
NB
K
Pov
MS
25
Hj
IP
H32
Srz
MS
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
Sr Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
Tzk

Sd
Geo
GC
F
Mat
VH
F
Gk
IP
gla
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
 
 
 
 
 
 
Če Vjer
TP
F
Bio
NB
K
Mat
VH
M28
Mat
VH
M28
Pov
MS
P29
Fiz
MB
F
Nj
GBL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Nj
GBL
Tk
Hj
IP
H32
IEj
GBL
25
Geo
GC
Lk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7b

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po K
NB
K
Ej
MS
H31
Tzk

Sd
Geo
GC
P29
Mat
VH
F
Mat
VH
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
Ut Fiz
MB
F
Ej
MS
E30
Hj
IP
H32
Vjer
TD
E30
Pov
MS
E30
INj
JP
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
Sr Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Tzk

Sd
K
NB
K
Bio
NB
K
Mat
VH
F
INj
JP
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
Če Bio
NB
K
Mat
VH
Tk
Pov
MS
P29
Fiz
MB
F
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
Pe Ej
MS
E30
Geo
GC
P29
Hj
IP
H32
Srz
TD
M28
Gk
IP
gla
Vjer
TD
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8a

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
 
 
 
Mat
GGD
Tk
K
NB
K
Pov
MS
P29
Tzk

Sd
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
 
 
 
Fiz
MB
F
Hj
IP
H32
Nj
JP
25
Mat
GGD
M28
IEj
MB
E30
Geo
GC
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
Hj
IP
H32
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Tzk

Sd
Mat
GGD
M28
Nj
JP
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
IEj
MB
E30
Fiz
MB
F
Geo
GC
H32
K
NB
K
Mat
GGD
M28
Srz
IP
gla
Vjer
TD
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
Pov
MS
F
Nj
JP
25
Gk
IP
gla
Bio
IJU
K
Bio
IJU
K
Vjer
TD
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8b

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
INj
JP
E30
Mat
MJ
M28
Hj
IP
H32
Srz
LjH
Lk
Pov
MS
P29
K
NB
K
Ej
MB
E30
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
Fiz
MB
F
Geo
GC
P29
Hj
IP
H32
Mat
MJ
Tk
Ej
MB
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
Ej
MB
25
Mat
MJ
M28
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
Gk
IP
gla
Vjer
TD
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
INj
JP
25
Tzk
LjH
Jd
K
NB
K
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Fiz
MB
F
Geo
GC
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
Vjer
TD
E30
Bio
IJU
K
Bio
IJU
K
Mat
MJ
M28
Pov
MS
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8c

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
INj
JP
E30
K
NB
K
Srz

Tk
Mat
GGD
M28
Hj
IP
H32
Ej
MB
E30
Tzk

Sd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
 
 
 
Geo
GC
P29
Mat
GGD
M28
Fiz
MB
F
K
NB
K
Bio
IJU
K
Bio
IJU
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
Pov
MS
P29
Hj
IP
H32
Tzk

Sd
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Mat
GGD
M28
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
Če  
 
 
INj
JP
25
Geo
GC
H32
Gk
IP
gla
Fiz
MB
F
Ej
MB
Lk
Vjer
TD
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
 
 
 
Vjer
TD
P29
Ej
MB
E30
Pov
MS
F
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
Mat
GGD
M28