Raspored za turnus B/A - 6. i 8. razredi od 08:00, 5. i 7. razredi od 9,45 sati

5a

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
 
 
 
IEj
GBL
25
Mat
MJ
Tk
Nj
JP
E30
Geo
GC
P29
Vjer
TD
F
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
IEj
GBL
25
Pri
IJU
K
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
Gk
IP
gla
Pov
MS
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
Mat
MJ
M28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
 
 
 
Mat
MJ
M28
Pov
MS
P29
Srz
JP
E30
Nj
JP
25
Tzk
LjH
Sd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
Vjer
TD
25
Mat
MJ
M28
Tzk
LjH
Jd
Hj
RP
H31
Nj
JP
Tk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5b

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
 
 
 
Vjer
TD
F
Geo
GC
H32
Mat
MJ
Tk
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Ej
MB
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
 
 
 
Hj
RP
H31
Pov
MS
E30
Tzk
LjH
Jd
Mat
MJ
Tk
INj
JP
Lk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
Vjer
TD
M28
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
Mat
MJ
M28
Ej
MB
E30
Srz
GC
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
 
 
 
Ej
MB
25
Gk
IP
gla
Pov
MS
P29
Tzk
LjH
Jd
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
INj
JP
H31
Pri
IJU
K
Pri
IJU
K
Mat
MJ
Tk
Hj
RP
H31
Hj
RP
H31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5c

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
Vjer
TD
F
Ej
MS
E30
Hj
IF
H31
Gk
IP
gla
Mat
MJ
Lk
Tzk

Sd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut  
 
 
Pov
MS
E30
Hj
IF
H32
Hj
IF
H32
Pri
IJU
K
Pri
IJU
K
Mat
MJ
M28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
Ej
MS
E30
Mat
MJ
M28
Srz
MS
E30
Tzk

Sd
INj
GBL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
 
 
 
Ej
MS
E30
Mat
MJ
K
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Pov
MS
P29
INj
GBL
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe INF
SP
INF
SP
Vjer
TD
E30
Geo
GC
Tk
Hj
IF
Lk
Hj
IF
Lk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6a

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po IEj
GBL
25
Nj
GBL
25
Mat
MJ
Tk
Gk
IP
gla
Hj
BV
H32
Hj
BV
H32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Vjer
TP
H31
Srz
TP
H31
IEj
GBL
25
Tzk
LjH
Jd
Mat
MJ
Tk
Geo
GC
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Pri
NB
K
Nj
GBL
Tk
Pov
MS
P29
Hj
BV
Lk
Hj
BV
Lk
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Vjer
TP
F
Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Hj
BV
H31
Mat
MJ
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Mat
MJ
M28
Geo
GC
P29
Tzk
LjH
Jd
Pov
MS
P29
Pri
NB
F
Nj
GBL
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6b

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po Vjer
TD
F
Hj
BV
H31
Hj
BV
H31
Pov
MS
P29
Mat
GGD
F
INj
GBL
25
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Ej
MS
E30
Mat
GGD
M28
Tzk
LjH
Jd
Geo
GC
P29
Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Ej
MS
P29
Hj
BV
H31
Srz
BV
F
Tzk
LjH
Jd
Pri
NB
K
Mat
GGD
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Geo
GC
P29
Hj
BV
H31
Hj
BV
H31
Mat
GGD
M28
INj
GBL
Lk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Ej
MS
E30
Pov
MS
F
Gk
IP
gla
Pri
NB
F
Vjer
TD
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6c

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po Ej
MS
E30
Pov
MS
P29
Hj
IF
M28
Pri
NB
K
Tzk
LjH
Jd
Mat
GGD
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Hj
IF
H32
Hj
IF
H32
Geo
GC
P29
Mat
GGD
M28
Vjer
TD
H32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
Sr Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Pri
NB
K
Mat
GGD
F
INj
GBL
25
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Ej
MS
25
Srz
NB
K
Gk
IP
gla
Tzk
LjH
Jd
Geo
GC
H31
INj
GBL
Lk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Vjer
TD
F
Ej
MS
E30
Hj
IF
H31
Hj
IF
H31
Pov
MS
P29
Mat
GGD
M28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7a

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
 
 
 
K
NB
K
Mat
VH
M28
Mat
VH
M28
Bio
NB
K
Geo
GC
P29
Tzk

Sd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
Ut  
 
 
 
 
 
Vjer
TP
M28
Nj
GBL
Tk
Fiz
MB
F
Pov
MS
E30
K
NB
K
Hj
IP
H32
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
IEj
GBL
25
Mat
VH
P29
Tzk

Sd
Nj
GBL
25
Hj
IP
H32
Geo
GC
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
INF
SP
INF
SP
Če  
 
 
Vjer
TP
H32
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
Mat
VH
25
Fiz
MB
F
IEj
GBL
E30
Srz
MS
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
 
 
 
Pov
MS
F
Nj
GBL
25
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
Gk
IP
gla
Bio
NB
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7b

Dan 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Po  
 
 
INj
JP
E30
Geo
GC
H32
Srz
TD
E30
K
NB
K
Mat
VH
M28
Mat
VH
M28
Tzk

Sd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
Ut  
 
 
 
 
 
Vjer
TD
Tk
Ej
MS
25
Pov
MS
E30
Fiz
MB
F
Hj
IP
H32
Bio
NB
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr  
 
 
 
 
 
Mat
VH
M28
Ej
MS
E30
Tzk

Sd
Tk
MC
Tk
Tk
MC
Tk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tzk
LjH
Jd
INF
SP
INF
SP
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če  
 
 
INj
JP
25
Fiz
MB
F
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
Pov
MS
P29
Mat
VH
M28
Vjer
TD
H32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
 
 
 
Geo
GC
P29
Hj
IP
H32
Ej
MS
25
Bio
NB
F
K
NB
K
Gk
IP
gla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8a

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po K
NB
K
Hj
IP
H32
Tzk

Sd
Mat
GGD
F
Pov
MS
P29
Vjer
TD
H31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Mat
GGD
M28
Fiz
MB
F
Gk
IP
gla
Bio
IJU
K
Geo
GC
P29
IEj
MB
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Nj
JP
25
Pov
MS
P29
Srz
IP
gla
Tzk

Sd
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če K
NB
K
Fiz
MB
F
Hj
IP
H32
Nj
JP
E30
Mat
GGD
M28
Geo
GC
H31
Vjer
TD
H32
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Nj
JP
25
Mat
GGD
M28
Bio
IJU
K
IEj
MB
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8b

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po Hj
IP
H32
K
NB
K
Pov
MS
P29
Srz
LjH
Lk
Ej
MB
Lk
Tzk
LjH
Jd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Bio
IJU
K
Geo
GC
P29
Ej
MB
E30
Fiz
MB
F
Gk
IP
gla
INj
JP
M28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Vjer
TD
M28
K
NB
K
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
Pov
MS
P29
Mat
MJ
M28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Mat
MJ
M28
Mat
MJ
M28
Geo
GC
P29
Ej
MB
Lk
Fiz
MB
F
Hj
IP
H32
INj
JP
25
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Bio
IJU
K
Mat
MJ
M28
Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Tzk
LjH
Sd
Vjer
TD
P29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8c

Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Po Mat
GGD
M28
Lk
NG
Lk
Lk
NG
Lk
Tzk

Sd
Srz

H31
Pov
MS
E30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut Geo
GC
P29
Bio
IJU
K
Fiz
MB
F
Ej
MB
Lk
Mat
GGD
M28
INj
JP
M28
 
 
 
 
 
 
INF
SP
INF
SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr Ej
MB
E30
Hj
IP
H32
Tzk

Sd
K
NB
K
Mat
GGD
F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če Hj
IP
H32
Geo
GC
P29
K
NB
K
Fiz
MB
F
Gk
IP
gla
Vjer
TD
M28
INj
JP
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Pov
MS
P29
Hj
IP
H32
Hj
IP
H32
Ej
MB
E30
Mat
GGD
M28
Bio
IJU
K
Vjer
TD
P29