Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a

Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, sukladno članku 3. stavku 1. i članku 33. stavku 1. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16), ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva ostvareni u 2016. godini, jednaki ili manji od 2.000,00 kuna.

Sukladno članku 3. Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ostvaruju i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Za utvrđivanje prava na besplatnu pokaznu kartu ZET-a potrebno je Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport podnijeti zahtjev na priloženom obrascu. Uredno i čitko popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:

  1. uredno i čitko popunjen i potpisan obrazac izjave o članovima kućanstva,
  2. potvrdu o redovitom školovanju, statusu redovitog studenta ili apsolventa sa studentskim pravima,
  3. obostrane preslike osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva starijih od 18 godina.

Dakle, uz čitko popunjen Zahtjev, te ostalu dokumentaciju, nužno je priložiti i potvrdu o redovitom školovanju, stoje uz ostale uvjete objavljeno i na web stranici Grada Zagreba