Page 2 - projekt_samovrednovanja
P. 2

Sadržaj        Uvod ........................................................................................................................................................ 2
        Primjeri neispunjenih upitnika ................................................................................................................ 3

         Upitnik za učenike razredne nastave .................................................................................................. 4

         Upitnik za učenike predmetne nastave ............................................................................................... 5
         Upitnik za roditelje .............................................................................................................................. 7
         Upitnik za nastavnike .......................................................................................................................... 9

         Upitnik za tehničko osoblje ............................................................................................................... 12

         Upitnik za administrativno osoblje i stručne suradnike/ce ............................................................... 14
         Upitnik za vanjske suradnike ............................................................................................................. 16

        Rezultati upitnika................................................................................................................................... 18
         Napomene uz rezultate ..................................................................................................................... 19

         Upitnik za učenike razredne nastave – rezultati i analiza ................................................................. 20
         Upitnik za učenike razredne nastave – slobodni odgovori................................................................ 22

         Upitnik za učenike predmetne nastave – rezultati i analiza .............................................................. 24

         Upitnik za učenike predmetne nastave – slobodni odgovori ............................................................ 27
         Upitnik za roditelje – rezultati i analiza ............................................................................................. 28

         Upitnik za roditelje – slobodni odgovori ........................................................................................... 32
         Upitnik za nastavnike – rezultati i analiza ......................................................................................... 33

         Upitnik za nastavnike – slobodni odgovori ....................................................................................... 37
         Upitnik za tehničko osoblje – rezultati i analiza ................................................................................ 38

         Upitnik za administrativno osoblje i stručne suradnike/ce – rezultati i analiza ................................ 41
         Upitnik za vanjske suradnike – rezultati i analiza .............................................................................. 44

         Skupni rezultat i analiza povrata i ispravnosti upitnika ..................................................................... 47
         Skupni rezultat čestice o pozitivnim i negativnim stranama škole ................................................... 48
   1   2   3   4   5   6   7