Page 3 - projekt_samovrednovanja
P. 3

Uvod           Projekt samovrednovanja je nadopuna vanjskom vrednovanju, koje je regulirano
        Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Samovrednovanje je provedeno
                                                    1
        na inicijativu ravnateljice i stručne službe škole te je tom prilikom osnovan tim za kvalitetu .
        Cilj projekta je pružiti školi smjernice pri izradi razvojnog plana i unaprijediti kvalitetu školske
        prakse.

                          2
           Izrađeno je 7 različitih upitnika : Upitnik za učenike razredne nastave, Upitnik za
        učenike predmetne nastave, Upitnik za roditelje, Upitnik za nastavnike, Upitnik za tehničko
        osoblje, Upitnik za administrativno osoblje i stručne suradnike/ce i Upitnik za vanjske
        suradnike.

           Krajem travnja i početkom svibnja 2017. godine upitnici su podijeljeni i prikupljeni.
        Upitnici su podijeljeni učenicima 2.C., 3.B, 4.C, 5.C, 6.A, 7.C i 8.C razreda i njihovim
             3
        roditeljima , svim zainteresiranim nastavnicima, svem zainteresiranom tehničkom osoblju,
        svem zainteresiranom administrativnom osoblju i stručnim suradnicima te vanjskim
                                                    5
                               4
        suradnicima po izboru školskog tima za kvalitetu . Rezultati su obrađeni početkom svibnja .
           U nastavku su priloženi primjerci neispunjenih upitnika, rezultati svakog upitnika
        posebno i na kraju skupni rezultat i analiza povrata i ispravnosti upitnika te skupni rezultat
        čestice o pozitivnim i negativnim stranama škole koja je bila sastavni dio svih upitnika osim
        Upitnika za učenike razredne nastave.        1 Tim za kvalitetu izabran je na 11. sjednici učiteljskog vijeća (10. travnja 2017.), a čine ga: ravnateljica Jasna
        Horvat, pedagoginja Iva Grčić, učiteljica razredne nastave Maja Poljski, profesorica matematike Vlatka Hrkać i
        pedagog pripravnik Dan Stipković.
        2 Upitnike su izradili ravnateljica Jasna Horvat, pedagoginja Iva Grčić i pedagog pripravnik Dan Stipković.
        3 Razredni odjeli su nasumično izabrani. Prvi razred je izostavljen iz projekta odlukom školskog tima za kvalitetu.
        4 Dječjem vrtiću Zvončić, Dnevnom centru za rehabilitaciju i radne aktivnosti Ozana, Dobrovoljnom
        vatrogasnom društvu Stenjevec, Hrvatskom autoklubu, Knjižnici Voltino i školskoj liječnici.
        5 Rezultate je obradio i izvješće pripremio pedagog pripravnik Dan Stipković.

                              2
   1   2   3   4   5   6   7   8