Page 5 - projekt_samovrednovanja
P. 5

Projekt samovrednovanja Osnovne škole Voltino 2016./2017.

                    Upitnik za učenike razredne nastave        Tvoj razred je slučajno odabran da ispuni ovaj upitnik. Upitnik je dio projekta
        samovrednovanja škole. U njemu nema točnih ni krivih odgovora. Molimo te da odgovaraš
        pažljivo i iskreno. Zahvaljujemo ti na suradnji!

          1. Zacrni jedan kružić pored svake tvrdnje.                                  uopće ne  uglavnom ne  uglavnom da  u potpunosti da


                 Volim ići u školu.       O   O   O   O
                 Volim svoje učitelje.      O   O   O   O

                 U razredu imam puno prijatelja.  O  O   O   O
                 U školi učim zanimljive stvari.  O  O   O   O

                 U školi se osjećam sigurno.   O   O   O   O


          2. Zacrni jedan kružić ispred svake tvrdnje. Kako se učenici tvog razreda odnose jedni
           prema drugima?

                                          uglavnom ne  uglavnom da
                                       nikad      uvijek

             Učenici se odnose prijateljski.          O   O   O   O

             Učenici se odnose neprijateljski.         O   O   O   O
             Učenici pomažu jedni drugima u učenju i kod zadaća.  O  O  O   O

             Učenici posuđuju jedni drugima školski pribor.   O   O   O   O
             Učenici paze jedni na druge u učionici.      O   O   O   O
             Učenici paze jedni na druge u dvorani i na igralištu.  O  O  O  O

             Učenici se rado druže izvan nastave.        O   O   O   O          3. Što je dobro u ovoj školi?
          4. Što je loše u ovoj školi?

                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10