Page 6 - projekt_samovrednovanja
P. 6

Projekt samovrednovanja Osnovne škole Voltino 2016./2017.

                    Upitnik za učenike predmetne nastave        Tvoj razred je slučajno odabran da ispuni ovaj upitnik. Upitnik je dio projekta
        samovrednovanja škole. Ispunjavanje upitnika je anonimno i dobrovoljno. Ako pristaješ
        ispuniti ga molimo te da budeš potpuno iskren/iskrena. Rezultati projekta bit će javno
        predstavljeni i dostupni svima zainteresiranima. Zahvaljujemo na suradnji!

        Upitnik se ispunjava zacrnjivanjem kružića.


               Procijeni koliko ove tvrdnje vrijede za
                                     uopće ne  uglavnom ne  uglavnom da  u potpunosti da
               tebe:


               Volim ići u školu.            O  O   O   O
               Volim svoje nastavnike.          O  O   O   O

               U razredu imam puno prijatelja.      O  O   O   O
               U školi učim zanimljive stvari.      O  O   O   O

               U školi učim korisne stvari.       O  O   O   O
               U školi se osjećam sigurno.        O  O   O   O
               Nastavnici su otvoreni za sva moja pitanja.  O  O  O  O
            Procijeni elemente školskog ozračja:
                                        uopće ne  uglavnom ne  uglavnom da  u potpunosti da            Među djelatnicima vladaju dobri odnosi.        O   O   O   O
            Među učenicima vladaju dobri odnosi.          O   O   O   O
            Između djelatnika i učenika vladaju dobri odnosi.   O   O   O   O

            Nastavnici znaju održavati disciplinu u razredu.    O   O   O   O                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11