Page 8 - projekt_samovrednovanja
P. 8

Projekt samovrednovanja Osnovne škole Voltino 2016./2017.

                         Upitnik za roditelje        Ovaj razred je slučajno odabran da ispuni ovaj upitnik. Upitnik je dio projekta
        samovrednovanja škole. Ispunjavanje upitnika je anonimno i dobrovoljno. Ako pristajete
        ispuniti ga molimo Vas da budete potpuno iskreni. Rezultati projekta bit će javno
        predstavljeni i dostupni svima zainteresiranima. Zahvaljujemo na suradnji!

        Upitnik se ispunjava zacrnjivanjem kružića.             Procijenite kvalitetu rada djelatnika
             škole:
                                   vrlo niska  niska  umjerena  visoka  vrlo visoka  ne mogu procijeniti             Kvaliteta rada nastavnika        O O O O O       O
             Kvaliteta rada tehničkog osoblja     O O O O O       O
             (spremačice, domari, kuhari)
             Kvaliteta rada stručne službe (pedagoginja,
             knjižničarka, logopedinja)        O O O O O       O
             Kvaliteta rada administrativnog osoblja  O O O O O      O
             (tajnica, računovotkinja)

             Kvaliteta upravljanja školom (ravnateljica)  O O O O O    O


         Procijenite koliko ove tvrdnje vrijede za
         Vaše dijete:
                                uopće ne  uglavnom ne  uglavnom da  u potpunosti da  ne mogu procijeniti
         Moje dijete voli ići u školu.        O    O     O     O    O

         Moje dijete voli svoje nastavnike.      O    O     O     O    O
         Moje dijete u razredu ima puno prijatelja.  O    O     O     O    O

         Moje dijete u školi uči zanimljive stvari.  O    O     O     O    O

         Moje dijete u školi uči korisne stvari.   O    O     O     O    O
         Moje dijete se u školi osjeća sigurno.    O    O     O     O    O

         Nastavnici poštuju moje dijete.       O    O     O     O    O

                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13