Projekt samovrednovanja

S ciljem pružanja smjernica za izradu razvojnog plana Škole proveli smo u proljeće 2017. godine Projekt samovrednovanja od kojeg smo očekivano dobili vrijedne povratne rezultate. Projekt je proveo posebno odabran Tim za kvalitetu škole, na čelu s ravnateljicom Jasnom Horvat.

U Školi nam je iznimno važno i vrijedno čuti mišljenje učenika, učitelja, tehničkog i administrativnog osoblja, vanjskih suradnika i naravno, roditelja, o školskoj svakodnevici, problemima s kojima se susrećemo u odgojno-obrazovnom radu, tehničkoj opremljenosti Škole, školskim aktivnostima i projektima. Također pozdravljamo i prijedloge koji mogu pomoći unaprijeđenju školske prakse.

Početkom šk.god.2017./2018.rezultati Projekta predstavljeni su Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Školskom odboru.
Kako bi bilo dostupno svima, rado ga predstavljamo i na ovaj način.

Ravnateljica škole Jasna Horvat