Odgojem protiv nasilja
(3. godina programa)

Na osnovu rezultata rada ostvarenih kroz dvije godine provođenja projekta "Stop nasilju ili sigurna škola za sve" uvidjeli smo da je nužno kontinuirano djelovanje na odgoju učenika kao prevenciji protiv nasilja.
Pri izradi plana rada za program "Odgojem protiv nasilja" rukovodili smo se mišljenjima dobivenih anketiranjem učenika, učitelja i roditelja.
U školskoj godini 2009./10. programom će biti obuhvaćeni svi učenici škole. Aktivnosti će se provoditi jednom mjesečno kroz radionice na satovima razrednika.
Aktivnim, doživljajnim učenjem kroz prepričavanje, svjedočenje, dramatiziranje, simuliranje situacija, te igru uloga učenici neće samo postajati svjesni negativnih posljedica nasilja već će učiti kvalitetne oblike nenasilne komunikacije te će, suosjećajući sa žrtvom, razvijati  vještine izbjegavanja i suprotstavljanja nasilničkom ponašanju te stvarati mirotvorne stavove. Poseban naglasak stavit će se na važnost upoznavanja sebe, te vrijednosti prijateljstva, tolerancije i dijaloga.
Uz redovite mjesečne aktivnosti organizirat ćemo i  periodične susrete učenike na kojima će se upoznati s pravilima sportskog ponašanja i navijanja, te na taj način utjecati na smanjenje naslija na sportskim priredbama.
Za učenike 7. I 8. razreda organizirat će se četiri debatna susreta na kojima će moći suprotstaviti mišljenja o temama koje su istaknuli kao probleme.
Da bi naš posao obavili što cjelovitije pripremili smo za roditelje predavanja na temu "Kako odgajati nenasilno".

Sve aktivnosti provodit ćemo pod zaštitnim znakom projekta. Podsjećamo da je prošle školske godine raspisan natječaj za stvaranje zaštitnog znaka. Od prispjelih radova prosudbeni tim odabrao je rad učenica Anamarije Bilić i Lare Petković, te vam ga predstavljam (u gornjem okviru)

Pozivamo na suradnju sve zainteresirane.
Vaše prijedloge i ideje dostavite na
e-mail adresu škole.
Koordinatorica: Brankica Bečirević


Izvještaj o projektnom danu "Dan prva djeteta"


Izveštaj o anketiranju učenika osmih razreda (pdf)


[NA VRH STRANICE]