Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima...

za osnovnu i srednju školu u školi mogu biti u uporabi i drugi obrazovni materijali. Sukladno članku 16. Navedenog zakona Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala donosi škola i objavljuje na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 15.7.2019. Popis odobrenih drugih obrazovnih materijala nalazi se na mrežnim stranicama nadležnih agencija – Agencije za odgoj i obrazovanje odnosno Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Odabir se vrši individualno na razini škole.


Naši učitelji odabrali su sljedeće:

ODABIR ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA 1. A I 1. C U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
Matematika 1, zbirka zadataka za 1. razred osnovne škole, Marijana Martić, Gordana Ivančić, Esma Sarajčev, Suzana Bralić, Profil-Klett d.o.o. - Matematika
Pogled u svijet 1, Tragom prirode i društva, radna bilježnica, Sanja Škreblin, Nataša Svoboda Arnautov, Sanja Basta, Profil Klett d.o.o. - Priroda i društvo
Vjeronauk – U Božjoj ljubavi, radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole; Glas Koncila

ODABIR ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA 1. B U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
Priroda, društvo i ja 1; radna bilježnica iz prirode i društva za prvi razred; Bulić, Kralj, Križanić, Hlad, Kovač, Kosorčić – ALFA
Čitam i pišem 1; radna bilježnica iz hrvatskog jezika za prvi razred osnovne škole, Pavličević - Franić, Velički, Domišljanović – ALFA
Matematika 1; zbirka zadataka za prvi razred osnovne škole; Markovac – ALFA
Vjeronauk – U Božjoj ljubavi, radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole; Glas Koncila

ODABIR ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA 5. razrede za GEOGRAFIJU U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
MOJA ZEMLJA 1: radna bilježnica iz geografija za 5. razred, ALFA

ODABIR ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA 5. razrede za POVIJEST U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
MOJA POVIJEST 5: radna bilježnica iz povijesti za 5. razred; Danijela Jugo Superina, Nera Malbaša Kovačić; ALKA SCRIPT

Zagreb, 15.7.2019.