Prvašići i kravata

Iako smo mali,
Danu kravate smo veliku važnost pridali.

Proučili smo povijest našu,
hrvatsku kravatu, ali i leptir mašnu.

Vezati i nositi kravatu sada znamo,
druge o tome poučiti planiramo.

Kada stranac pita kakav je ovaj kraj,
ponosno mu o hrvatskoj kravati pripovijedaj.

1.c
i učiteljice Magdalena Šandor i Antonija Marković