Osmi razredi u Vukovaru

Naši osmaši proveli su dva dana u Memorijalnom centru
Domovinskog rata Vukovar

Jedan od osnovnih odgojno-obrazovnih
zadataka Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

provedba je programa obveznih jednodnevnih i dvodnevnih posjeta Vukovaru učenika osmih razreda osnovnih škola iz cijele Republike Hrvatske.

Riječ je o projektu koji obuhvaća učenje o vrijednostima Domovinskog rata i značaja Bitke za Vukovar u obrani suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti suvremene Republike Hrvatske.

Tijekom terenske nastave
u Vukovaru

naši osmaši učili su o demokratskim procesima koji su doveli do stvaranja suverene i samostalne Republike Hrvatske te kako je ona obranjena u nametnutome ratu. Nakon uspostavljanja teorijskog okvira, učenici su posjetili memorijalna mjesta na širem području grada Vukovara gdje su kroz predavanja vodiča upoznati s događajima koji su se odigrali na tom podrućju ratne 1991. godine.

Uz memorijalnu povijest vezanu za Domovinski rat, učenici su se također upoznali i s povijesnom i kulturnom baštinom grada Vukovara te životom u njemu kroz posjete Muzeju Vučedolske kulture, te Muzeju grada Vukovara.

Terenska nastava u Vukovaru

završila je Školom mira, gdje su naši učenici sudjelovali u kvizu znanja o Domovinskom ratu.