Učiteljsko vijeće

RAVNATELJ

Ksenija Gluhak

PEDAGOG

Iva Grčić

LOGOPED

Marina Martinović

KNJIŽNIČAR

Ksenija Stojanovski

RAZREDNA NASTAVA

Snježana Crneković, Anamarija Čorko, Jasminka Čupić, Nevenka Dimač, Eleonora Lerotić Juriša, Daria Krapanić, Romana Kutlača, Ivana Matešić, Ljiljana Matić, Antonija Marković, Marina Milković, Slavica Ostojić, Ivica Pejić, Barbara Rudež, Marica Rukljač, Magdalena Šandor, Ivona Pierobon Šikman, Maja Poljski, Sanja Žagmeštar

HRVATSKI JEZIK

Ivona Ferić; Branka Vukadinović; Darijo Marković, Tea Vidović

GLAZBENA KULTURA

Ivona Pintar

LIKOVNA KULTURA

Mireta Husković

ENGLESKI JEZIK

Maja Burazin; Franka Klišanin; Morana Strahija

NJEMAČKI JEZIK

Gordana Barišić-Lazar; Jelena Perković

MATEMATIKA

Gordana Gojmerac Dekanić; Vlatka Hrkać; Mateja Jagar; Petra Zelić

POVIJEST

Maja Sučević; Vedran Vekjardo

GEOGRAFIJA

Goran Cindrić; Vedran Vekjardo

KEMIJA, BIOLOGIJA, PRIRODA

Nikolina Bekić; Julian Hiti

FIZIKA

Miljenko Balaban

TEHNIČKA KULTURA

Marina Capan Obranović

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Ljiljana Hanžek; Mario Šivak

VJERONAUK

Tihomir Drugčević; Tatjana Njegovec; Stipo Šarić

INFORMATIKA

Bernarda Tonković Kuzmić; Saša Pupovac