GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
Zagreb, 26.10.2021.

POZIV NA TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA (razgovor/intervju) u postupku natječaja za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture određeno, nepuno radno vrijeme (12 sati) koji je objavljen dana 28.10.2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino održat će dana 25.11.2021. godine (četvrtak), s početkom u 15,30 sati, u Osnovnoj školi Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, u prizemlju škole – glavni ulaz

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati (Imenom i prezimenom ili zaporkom):

 1. DRIVO211 (od 15,30 do 15,40)
 2. NOGOMET1234 (od 15,45 do 15,55)
 3. GRIF23 (od 16,00 do 16,10)
 4. DONAT M. (1995.) (od 16,15 do 16,25)
 5. TOMISLAV N. (1980.) (od 16,30 do 16,40
 6. MONIKA V. (1992.) (od 16,45 do 16,55)
 7. LUCIJA V. (1993.) (od 17,00 do 17,10)
 8. MARIO G. (1991.) (od 17,15 do 17,25)
 9. LUKA L. (1993.) (od 17,30 do 17,40)

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora ne smatra se kandidatom natječaja.

Kandidati su dužni na vrednovanju imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije vrednovanja. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, predstavljanje, samopouzdanje i nastup.

Vrijeme razgovora sa svakim kandidatom je 10 minuta. Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat intervjua bodovima od 1 do 5 bodova, prema vlastitoj procjeni.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom je 120.

Ravnatelj zadržava pravo sudjelovanja na intervjuima.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).


Sadržaj testiranja objavljen je istovremeno sa objavom natječaja na mrežnoj stranici Škole i uključuje:
 1. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 112/2010, 82/2019)
 2. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 7/19.).
 3. Nastavni plan i program za osnovnu Školu (Narodne novine br. 102/2006.) - nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura
 4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (Narodne novine, broj 94/2015. i 3/2017.)

Zbog provođenja epidemioloških mjera mole se kandidati da:

 • ne ulaze u školu sami, već da čekaju ispred Škole kada će član povjerenstva doći po njih;
 • nose zaštitnu masku;
 • prilikom ulaska u Školu kandidatu će se mjeriti temperatura i dezinficirati ruke.

Povjerenstvo za vrednovanje

Objavljeno na mrežnoj stranici Škole 19.11.2021. godine.