Od školske godine 2021./2022. Osnovna škola Voltino sudjeluje u programu "Mobilni stručni timovi – podrška ostvarenju prava djece i mladih s teškoćama na integraciju u društvo". Projekt je podržan od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Nositelj programa je Centar inkluzivne potpore (CIP) IDEM. Izvoditelji programa u školi su stručnjaci partnera-Učilišta IDEM.

Cilj programa je osigurati infrastrukturnu potporu učenicima s teškoćama u inkluzivnim uvjetima odgoja i obrazovanja, provođenjem slijedećih aktivnosti Mobilnog stručnog tima:

  1. Podrška učenicima putem savjetovanja i rada s učiteljima, stručnim suradnicima, pomoćnicima u nastavi o provođenju strategija inkluzivnog pristupa u poučavanju, učenju i vrednovanju.
  2. Provođenje teorijsko-iskustvenih radionica za učitelje sa svrhom unapređivanja poučavanja i učenja učenika te poticanja njihovog napretka.
  3. Podrška roditeljima učenika u grupnom/individualnom savjetodavnom rad u skladu s njihovim individualnim potrebama u odnosu na obiteljsku situaciju i školski kontekst.
  4. Supervizija rada Mobilnog stručnog tima putem iskustvenog učenja i rješavanja problemskih situacija.

Želimo nam svima puno zdravlja, uspjeha, ispunjenih želja, veselja i normalnog stanja u novoj godini.