Erasmus+ KA-1

projekt OŠ Voltino "VOLim Tehnologiju i INOvacije" pozitivno je ocijenila Agencija za mobilnost i programe EU te je u lipnju 2018., nakon potpisivanja Sporazuma o provedbi projekta i dodjeli odobrenih sredstava, započela njegova dvogodišnja provedba...