Biti dizajner poštanske marke
na jedan dan

Tko je dizajner poštanske marke i kako je biti u "cipelama" dizajnera pokušali smo otkriti u 6. aktivnosti Filatelije u OŠ Voltino

Radovi

Dizajniranje poštanske marke

na jedan dan

Dizajniranje poštanske marke

na jedan dan

Dizajniranje poštanske marke

na jedan dan

Dizajniranje poštanske marke

na jedan dan

Dizajniranje poštanske marke

na jedan dan

Dizajniranje poštanske marke

na jedan dan