Radovi u školi

Za vrijeme ljetnih praznika u našoj školi su se obavljali intezivni građevinski radovi. Na južnoj strani škole postavljaju se novi garderobni ormarići, a i ulaz u školu je uljepšan.