Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Natječaji

za zasnivanje radnih mjesta...

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

57. godina OŠ Voltino

Drage učenice i učenici, poštovani roditelji i prijatelji škole, naša škola slavi svoj 57. rođendan! Svih ovih godina naših proslava rođendana škole pokazali smo zajedništvo i zajedničku kreativnost i inovativnost...

 

Najnovije vijesti...

NAŠIM BUDUČIM PRVAŠIĆIMA

Učenici produženog boravka uz Dan otvorenih vrata OŠ Voltino budućim su prvašićima osmislili, ilustrirali i napisali pozivnicu u obliku dopisnice. Pozivnicom su ih željeli pozvati da i oni budu dio naše škole vedrine...