Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Natječaji

za zasnivanje radnih mjesta...

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

TESTIRANJE UČENIKA NA SARS-Cov-2

Poštovani roditelji, naša školska liječnica proslijedila nam je poruku koju prosljeđujemo Vama...


 

Najnovije vijesti...

ORGANIZACIJA NASTAVE OD 8.11.2021.

Donosimo obavijest Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba o organizaciji odgojno - obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba od ponedjeljka, 8. studenog 2021., te Dopunu uputa za sprječavanja i suzbijanje epidemije bolesti Covid-19