Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Okvirni vremenik

pismenih provjera učenika te izvadci iz Pravilnika o praćenju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

UREĐENJE ŠKOLSKOG TAVANA

Tavanski prostor škole Voltino je prekrasan, ostakljen, osunčan prostor na vrhu zgrade koji je desetljećima služio za odlaganje trošnih predmeta iz učionica i prostora škole. Oronuli prašnjavi zidovi, uništena podna obloga, zastarjele instalacije... nakon puno godina došli su na red za uređenje... 

i još...

POZIV NA PRVO DRUŽENJE

Učenička zadruga Voltino poziva vas na prvo druženje u utorak, 24. listopada pod motom "Prikupljamo, sortiramo, razvrstavamo, recikliramo i humenitarno djelujemo"