Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Natječaji

za zasnivanje radnih mjesta...

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

HUMANITARNA AKCIJA

U ime OŠ Voltino, učiteljica Romana, pedagoginja Iva i ravnateljica posjetile su u ponedjeljak, 22.2.2021., Osnovnu školu Glina u Glini i Osnovnu školu Jabukovac u Jabukovcu i uz pomoć prijatelja škole gospodina Željka Pasarića dostavile školski pribor i sportske rekvizite u te dvije škole... 

Najnovije vijesti...

Č E S T I T A M O

Učenici sadašnjeg 4.c razreda – Margita Bockovac, Marta Jerčinović, Petar Kosiru, Sara Ribarević i Nikol Šiklić osvojili su 1. mjesto na na državnom natjecanju "Smotri iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja i drugih međupredmetnih tema"...