Header image  
ZAGREB  
  INDEX ::
   
 
UČITELJSKO VIJEĆE OŠ VOLTINO
 
RAVNATELJ

Ksenija Gluhak mag. prim. educ.

 
PEDAGOG

Iva Grčić, prof.

 
LOGOPED

Marina Martinović, defektolog-logoped

 
KNJIŽNIČAR

Ksenija Stojanovski, dipl bibliotekar

 
RAZREDNA NASTAVA

Brankica Bečirević (zamjena: Karmen Ćurin, učiteljica razredne nastave), Nevenka Dimač, Snježana Crneković, Anamarija Čorko, Jasminka Čupić, Eleonora Lerotić Juriša, prof. defektologije, (zamjena: Magdalena Šandor, uč. raz. nastave s pojačanim prog. eng. jez), Mireta Husković, Daria Krapanić, Romana Kutlača, Ivana Matešić, Antonija Marković, Marina Milković, Slavica Ostojić, Ivica Pejić, Ivona Pierobon Šikman, (zamjena: Daniela Rohini Juričev Sudac, učiteljica razredne nastave); Maja Poljski, Sanja Žagmeštar

 
HRVATSKI JEZIK

Radojka Papić, prof., Ivona Ferić, prof.,, Branka Vukadinović, prof; (zamjena Ana Brekalo, prof)

 
GLAZBENA KULTURA

Ivona Pintar, prof.

 
LIKOVNA KULTURA

Nedjeljka Golubić, prof.

 
ENGLESKI JEZIK

Maja Burazin, prof, Morana Strahija, prof.

 
NJEMAČKI JEZIK

Gordana Barišić-Lazar, prof.,(zamjena: Maja Koretiić, prof.); Jelena Perković, prof., (zamjena: Ivana Filipec, mag. primarne edukacije s njemačkim jezikom);

 
MATEMATIKA

Gordana Gojmerac Dekanić prof., Vlatka Hrkač, Mateja Jagar, mag. edukacije matematike; (zamjena Anita Brozović, mag. edukacije matematike)

 
KEMIJA, BIOLOGIJA, PRIRODA

Nikolina Bekić prof. Iva Juršić Uravić, prof.

 
FIZIKA

Miljenko Balaban, prof

 
TEHNIČKA KULTURA

Marina Capan Obranović, prof.,

 
POVIJEST

Maja Sučević, prof.

 
GEOGRAFIJA

Goran Cindrić, prof

 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Ljiljana Hanžek, prof. , Mario Šivak, prof.

 
VJERONAUK

Tihomir Drugčević, prof.,Tatjana Njegovec, prof., Stipo Šarić, prof.

 
INFORMATIKA

Saša Pupovac, prof.

 
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZAPOŠLJAVANJA

Marija Penava, (TZK), Barbara Rudež (razredna nastava)