Header image  
ZAGREB  
line decor
  INDEX  ::  
line decor
   
 
UČITELJSKO VIJEĆE OŠ VOLTINO
(klikni na fotografiju za povećanje iste)
 
RAVNATELJ

Jasna Horvat, prof.

 
PEDAGOG

Iva Grčić, prof.

 
LOGOPED

Marina Martinović, defektolog-logoped

 
KNJIŽNIČAR

Ksenija Stojanovski, dipl bibliotekar

 
RAZREDNA NASTAVA

Brankica Bečirević, Nevenka Dimač, Ksenija Gluhak dipl uč. rn, Snježana Crneković, Anamarija Čorko, Jasminka Čupić, Eleonora Lerotić Juriša, prof. defektologije, Mireta Husković, Daria Krapanić, Romana Kutlača, Ivana Matešić, Antonija Marković, Marina Milković, Slavica Ostojić, Ivica Pejić, Ivona Pierobon Šikman,(zamjena: Magdalena Mikulčić, učiteljica RN s pojačanim engleskim j.) Maja Poljski, Sanja Žagmeštar

 
HRVATSKI JEZIK

Radojka Papić, prof., Ivanka Perdija, prof.,, Branka Vukadinović, prof; (zamjena Ivona Ferić, prof)

 
GLAZBENA KULTURA

Ivona Pintar, prof.

 
LIKOVNA KULTURA

Nedjeljka Golubić, prof.

 
ENGLESKI JEZIK

Maja Burazin, prof, Morana Strahija, prof.

 
NJEMAČKI JEZIK

Gordana Barišić-Lazar, prof., Jelena Perković, prof., (zamjena: Ivana Filipec, mag. primarne edukacije s njemačkim jezikom); Marijana Ilic-asistent njemačkog jezika-izvorni govornik;

 
MATEMATIKA

Gordana Gojmerac Dekanić prof., Vlatka Hrkač, Mateja Jagar, mag. edukacije matematike; (zamjena Anita Brozović, mag. edukacije matematike)

 
KEMIJA, BIOLOGIJA, PRIRODA

Nikolina Bekić prof. Iva Juršić Uravić, prof.

 
FIZIKA

Miljenko Balaban, prof

 
TEHNIČKA KULTURA

Marina Capan Obranović, prof.,

 
POVIJEST

Maja Sučević, prof.

 
GEOGRAFIJA

Goran Cindrić, prof

 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Ljiljana Hanžek, prof. , Mario Šivak, prof.

 
VJERONAUK

Tihomir Drugčević, prof.,Tatjana Purić, prof., Stipo Šarić, prof.

 
INFORMATIKA

Saša Pupovac, prof.