Učiteljsko vijeće

RAVNATELJ

Ksenija Gluhak

PEDAGOG

Iva Grčić

LOGOPED

Marina Martinović

KNJIŽNIČAR

Ksenija Stojanovski

RAZREDNA NASTAVA

Brankica Bečirević (zamjena: Marija Bervida), Nevenka Dimač, Snježana Crneković, Anamarija Čorko, Jasminka Čupić, Eleonora Lerotić Juriša, Mireta Husković (zamjena: Lucija Ružak), Daria Krapanić, Romana Kutlača, Ivana Matešić, Antonija Marković, Marina Milković, Slavica Ostojić, Ivica Pejić, Barbara Rudež, Magdalena Šandor, Ivona Pierobon Šikman, Maja Poljski, Sanja Žagmeštar

HRVATSKI JEZIK

Ivona Ferić; Branka Vukadinović; Darijo Marković

GLAZBENA KULTURA

Ivona Pintar

LIKOVNA KULTURA

Nedjeljka Golubić

ENGLESKI JEZIK

Maja Burazin; Franka Klišanin; Morana Strahija

NJEMAČKI JEZIK

Gordana Barišić-Lazar; (zamjena: Mislav Nikolić); Jelena Perković

MATEMATIKA

Gordana Gojmerac Dekanić; Vlatka Hrkać (zamjena: Marijana Jurišić), Mateja Jagar

POVIJEST

Maja Sučević; Ana Komadina

GEOGRAFIJA

Goran Cindrić; Ana Komadina

KEMIJA, BIOLOGIJA, PRIRODA

Nikolina Bekić; Julian Hiti

FIZIKA

Miljenko Balaban

TEHNIČKA KULTURA

Marina Capan Obranović

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Ljiljana Hanžek; Mario Šivak

VJERONAUK

Tihomir Drugčević; Tatjana Njegovec; Stipo Šarić

INFORMATIKA

Bernarda Tonković Kuzmić; Saša Pupovac