GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
Zagreb, 22.10.20210.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u svezi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja matematike, određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati) objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR/INTERVJU

Intervju će se održati dana 4.11.2021. godine, u Osnovnoj školi Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1. (1.kat zgrade)

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati

Redni broj Podnositelj prijave Vrijeme dolaska na razgovor
1 PETRAZ95 10,15 sati

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora ne smatra se kandidatom natječaja.


Kandidati su dužni na vrednovanju imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu , putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije vrednovanja.
Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.

Vrijeme razgovora sa svakim kandidatom je 15 minuta. Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat intervjua bodovima od 1 do 5 bodova, prema vlastitoj procjeni.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom je 120.

Ravnatelj zadržava pravo sudjelovanja na intervjuima.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).


Povjerenstvo za vrednovanje

Objavljeno na web stranici Škole 28.10.2021. godine.