GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
KLASA: 112-01/21-01/1
URBROJ: 251-197-21-20
Zagreb, 2.6.2021. godine

Ravnateljica Osnovne škole Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, Ksenija Gluhak donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

za radno mjesto učitelja/ice likovne kulture

Poništava se natječaj za popunjavanje radnog mjesta- učitelja/ice likovne kulture (rad na određeno puno radno vrijeme) - 1 izvršitelj/ica objavljen dana 3.5.2021. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zbog prestanka potrebe za radom.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Ksenija Gluhak

Objavljeno: 8. lipnja 2021.