Gdje se nalazimo i kako do nas?

Vinkovačka 1, 10000 Zagreb
Telefon:01/ 3666 526
E-mail: mail@os-voltino.hr

IBAN:HR76230000-1101276183 

Više na Ustroj škole