GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
Zagreb, 2.2.2023.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u svezi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Voditelj računovodstva – rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen dana 16.1.2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino, objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR/INTERVJU

održat će se dana 3.2.2023. godine (petak), s početkom u 16:00 sati u Osnovnoj školi Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, u školskoj knjižnici (prizemlje zgrade).

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati

Rd.br. Prezime i ime kandidata/ lozinka Vrijeme razgovora/ sat
1 M.Z. (1989.) 16:00 sati
2 S.P (1979.) 16:10 sati
3 M.G. (1996.) 16:20 sati
4 P.P. (1996.) 16:30 sati
5 N.S.L. (1994.) 16:40 sati

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora ne smatra se kandidatom natječaja.


Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.

Vrijeme razgovora sa svakim kandidatom je 15 minuta. Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat intervjua bodovima od 1 do 5 bodova, prema vlastitoj procjeni.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom je 120.

Ravnatelj zadržava pravo sudjelovanja na intervjuima.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).


Povjerenstvo za vrednovanje

Objavljeno na web stranici Škole 2.2.2023. godine.