GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
Zagreb, 26.1.2023.

POZIV NA TESTIRANJE

TESTIRANJE KANDIDATA (pisanje testa) u postupku natječaja za radno mjesto voditelja računovodstva na neodređeno puno radno vrijeme koji je objavljen dana 16.1.2023. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Voltino održat će se u četvrtak, 2.2.2023. godine, s početkom u 17,15 sati, u Osnovnoj školi Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, u prizemlju zgrade

Na testiranje se pozivaju slijedeći kandidati (Imenom i prezimenom ili zaporkom):

 1. P.P. (1996.)
 2. N.S.L. (1994.)
 3. M.G. (1996.)
 4. K.R. (1990.)
 5. M.Z. (1989.)
 6. S.P. (1979.)

Testiranju može pristupiti kandidat s liste kandidata koju utvrđuje Povjerenstvo i to onaj kandidat čije su prijave pravodobne i potpune i koji ispunjava formalne uvjete natječaja. Lista kandidata objavljuje se na mrežnoj stranici škole i kandidati se pojedinačno neće pozivati.

Pisana provjera vrši se putem testa kojeg izrađuje Povjerenstvo sukladno objavljenim izvorima za vrednovanje kandidata.

Uz svako pitanje iskazuje se broj bodova kojim se vrednuje ispravan rezultat.
Pismeno testiranje trajat će 45 minuta. Kandidat mora imati ostvareno 50% rezultata kako bi ostvario pravo dolaska na intervju (razgovor)

Kandidat koji ne pristupi testiranju ili razgovoru ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.

Kandidati su dužni na vrednovanju imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije vrednovanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima. Po zaprimanju testa kandidat je dužan upisati ime i prezime u za to označeno mjesto na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,.
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje
 • razgovarati sa s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Sadržaj testiranja objavljen je istovremeno sa objavom natječaja na mrežnoj stranici Škole i uključuje:

 1. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
 2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/2022)
 3. Nastavni plan i program za osnovnu Školu (Narodne novine br. 102/2006.) - nastavni predmet: tjelesna i zdravstvena kultura
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14,115/15,87/16,3/18,126/19,108/20)


Povjerenstvo za vrednovanje