GRAD ZAGREB
Zagreb, Vinkovačka 1
Zagreb, 26.2.2024.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata u svezi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj/ica razredne nastave - rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 2 izvršitelj/ica (1 izvršitelj/ica zamjena za bolovanje i 1 izvršitelj/ica zamjena za mirovanje radnog odnosa za vrijeme obavljanja poslova ravnatelja) održat će

POZIVE NA RAZGOVOR/INTERVJU

dana 4.3.2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 16 sati u Osnovnoj školi Voltino, Zagreb, Vinkovačka 1, u školskoj knjižnici (prizemlje zgrade).

Na intervju se pozivaju sljedeći kandidati:

Rd.br. Prezime i ime kandidata/ lozinka Vrijeme razgovora/ sat
1 Dorotea B. 16 sati
2 Lea K. 16,15 sati
3 Ria T. 16,30 sati
4 Darja S. 16,45 sati

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora ne smatra se kandidatom natječaja.


Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te predstavljanje, samopouzdanje i nastup.

Vrijeme razgovora sa svakim kandidatom je 10 minuta. Svaki član Povjerenstva za svakog kandidata vrednuje rezultat intervjua bodovima od 1 do 5 bodova, prema vlastitoj procjeni.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Maksimalan broj bodova koje kandidat može ostvariti na razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom je 120.

Ravnatelj zadržava pravo sudjelovanja na intervjuima.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu).


Povjerenstvo za vrednovanje

Objavljeno na web stranici Škole 26.2.2024. godine.