Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Natječaji

za zasnivanje radnih mjesta...

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

TJEDAN HRVATSKOG JEZIKA

U spomen na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga književnoga jezika koja je 17. ožujka 1967. objavljena u novinama Telegram, naša škola redovito organizira manifestaciju "Tjedan hrvatskoga jezika"...

 

Najnovije vijesti...

"DJEVOJČICA SA ŠIBICAMA"

U četvrtak, 16. veljače, učenici drugih razreda posjetili su Gradsko kazalište Žar ptica i pogledali predstavu "Djevojčica sa šibicama"...