Kurikul škole

Školskim kurikulom utvrđen je razvojni (dugoročni) plan i kratkoročni plan i program rada škole kroz izbornu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, te druge odgojnoobrazovne programe i projekte.

Akti škole i...

obavijesti o pristupu informa-cijama kao što su Planovi nabave, Pravilnik o kućnom redu, Katalog informacija OŠ Voltino, Statut škole, Zakon o odgoju i obrazovanju, te izvadak iz Godišnjeg plana i programa škole

Natječaji

za zasnivanje radnih mjesta...

Učenička zadruga

je dragovoljna interesna učenička organizacija koja pridonosi stjecanju radno-tehničkoga, ekološkoga, gospodarskoga, društvenog i etnoodgoja i obrazovanja te razvoj sposobnosti i korisno provođenje slobodnog vremena.

Najnovije vijesti...

SPREMAMO ZIMNICU

Učenici 3. razreda su se 9. studenog na izvanučioničkoj nastavi odlučili pripremiti za nadolazeću zimu tako što su izradili svoju zimnicu...


 

Najnovije vijesti...

ŠKOLSKI SAT S "LADOM"

Učenici trećih razreda proveli su jedan školski sat s Ansamblom narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"...